AobaZero_w4383_kld_avg_3200p - 無料の棋譜サービス 将棋DB2

AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

2024-04-03 15:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black C2AC562E-YO-NNUE-NOBOOK-20240330

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 12:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black RTX2060

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 12:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black B0311

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 11:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black i3_4160t

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 11:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White elmo_WCSC27_479_1000k

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 10:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black IOWA

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 10:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White C2AC562E-YO-NNUE-NOBOOK-20240330

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 09:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White i3_4160t

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 09:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White C2AC562E-YO-NNUE-NOBOOK-20240330

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 08:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White C2AC562E-YO-NNUE-NOBOOK-20240330

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 08:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black B0311

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 07:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White test

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 07:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black RTX2060

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 06:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White Suisho5_750_473stb_1000k

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 06:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White HoneyWaffle-58-007

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 05:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White C2AC562E-YO-NNUE-NOBOOK-20240330

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 05:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black RTX2060

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 04:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White Takeshi4_YaneuraOu_i9-13900K

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 04:00:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black HoneyWaffle-58-007

White AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

Strategy:

Handicap: 平手

0

2024-04-03 03:30:02 wdoor+floodgate-300-10F

Black AobaZero_w4383_kld_avg_3200p

White RTX2060

Strategy:

Handicap: 平手

0