ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c - 無料の棋譜サービス 将棋DB2

ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

2018-05-03 13:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White sinbo-6700k

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 12:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black cdz

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 12:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White Yane_482_b_ARbook_2640M

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 11:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black Sunfish4-AWS12

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 11:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White coduck_pi2_600MHz_1c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 10:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black Sunfish4-AWS12

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 10:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black gikou2_1c

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 09:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black Sunfish4-AWS12

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 08:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black tenuki

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 07:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White Yane482_HWsdt5_FBtest_2640M

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 07:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White kifuwarabe2018

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 06:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White tenuki

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 06:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White Yane482_HWsdt5_FBtest_2640M

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 05:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black gikou2_1c

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 04:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White Sunfish4-AWS12

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 04:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White SOFTZASHI

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 03:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black kifuwarabe2018

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 03:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black tenuki

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 02:30:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black coduck_pi2_600MHz_1c

White ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

Strategy:

Handicap: 平手

0

2018-05-03 02:00:01 wdoor+floodgate-300-10F

Black ponanza_modoki_32bit_kpp_kkpt_2c

White Sunfish4-AWS12

Strategy:

Handicap: 平手

0